HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẬN 4 – TP HỒ CHÍ MINH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021 

BHXH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số VIỆT NAM hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số VIỆT NAM bấm vào

xem thời hạn chữ ký số VIỆT NAM bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị

Địa chỉ: 64 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4
Tổng đài: (028) 38.264.993 (028) 39.432.629
Email: quan4@hochiminh.vss.gov.vn

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Quận 4 – TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 64 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4
Tổng đài: 38.264.993 39.432.629
Bộ phận nghiệp vụ:

Bộ phận thu: 116->122     Bộ phận 1 cửa: 102->105

Bộ phận sổ: 124->125      Bộ phận in thẻ: 123

Chính sách: 131->132      CNTT: 134

 

Lãnh đạo phụ trách:Giám đốc: 108

Phó giám đốc phụ trách kế toán, 1 cửa: 109

Phó giám đốc phụ trách thu, sổ – thẻ: 112

Đường dây nóng: 38.264.979      Email: quan4@hochiminh.vss.gov.vn

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

– PHÒNG QUẢN LÝ THU

Số tổng đài (08) 39.979.039

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quốc Thanh – Số nhánh 1013

Phó Trưởng phòng: Bà Phan Thị Mai – Số nhánh 1556

Phó Trưởng phòng: Ông Quách Minh Thế – Số nhánh 1557

Phó Trưởng phòng: Bà Tô Thị Thanh Hà

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh:   1550, 1552

– PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tổng đài: (028) 39979039

  • Hồ sơ hưu trí: 1441
  • Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp: 1418
  • Tử tuất: 1431

.       Ốm đau, thai sản: 1412, 1405

  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1432
  • Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437
  • Trợ cấp BHXH 1 lần: 1416
  • PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

– Trưởng phòng: Bà Phan Nguyên Vị Thủy  – ĐT: 39.979.014 – 39.979.039 – Ext 1014.

– Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kim Tiền – ĐT: 399.79.039 – Ext 1639.

– Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Hải Hà – ĐT: 399.79.039 – Ext 1744.

Giải đáp thắc mắc:

Tổng đài: 39.979.039 – Số máy nhánh: 1623.

– PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

Trưởng phòng: Bà Trần Ngọc Giao Châu – Số nhánh 1611

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Số nhánh 1615

Phó Trưởng phòng: Bà Dương Thị Thanh Thủy – Số nhánh 1602

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh:  1607

– PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 1

– Phó Trưởng phòng quản lý: Bà Trịnh Thị Thêu – ĐT: 39.979.039 – Ext: 1806.

– Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thu Hà – ĐT: 39.979.039 – Ext: 1805.

– Phó Trưởng phòng:  Bà Đỗ Thị Thu Hồng – ĐT: 39.979.039 – Ext:  1829

Giải đáp thắc mắc:

Tổng đài: 39.979.039 – Số máy nhánh: 1808 và 1810.

– PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 2

– Trưởng phòng:        Ông Hồ Sơn Long – ĐT: 39.979.039 – Ext: 1841.

– Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thế Trọng – ĐT: 39.979.039 – Ext: 1840.

– Phó Trưởng phòng: Ông Tiền Kiến Lượng – ĐT: 39.979.039 – Ext: 1859.

Giải đáp thắc mắc:

ĐT: 39.979.039 – Ext: 1842, 1843

– PHÒNG THANH TRA – KIỂM TRA

– Trưởng phòng:        Ông Nguyễn Trọng Nam – Số nhánh 1012.

– Phó Trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Số nhánh 1915.

– Phó Trưởng phòng:  Ông Nguyễn Văn Chước – Số nhánh 1913

– Phó Trưởng phòng:  Bà Lê Thị Mỹ Hạnh

Giải đáp thắc mắc:

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233, 1253

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Châu – Số nhánh 1017

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Thanh Tân – Số nhánh 1208

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Số nhánh 1232

Công tác tiếp nhận hồ sơ: 1217, 1252

Công tác trả kết quả: 1206

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

– Trưởng phòng:       Ông Đặng Phước Tuấn – ĐT: 39.979.015 – 39.979.039 (Ext 1015).

– Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Thành Nam – ĐT: 39.979.039 – Ext 1710.

– Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Nhân – ĐT: 39.979.039 – Ext 1707.

Giải đáp thắc mắc:  về phần mềm iBHXH – Đt 39.979.039 – Ext: 1708

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN

Trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Thuyên – Số nhánh 1350

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh Công tác tuyên truyền: 1356

PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Thanh – Số nhánh 1901

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh Công tác quản lý hồ sơ: 1905

PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Thanh – Số nhánh 1901

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 – Các máy nhánh Công tác quản lý hồ sơ: 1905

– PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

– Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Thu – ĐT: 39.979.039 – Ext 1316.

– Phó Trưởng phòng phụ trách KHTC: Bà Lương Diễm Hương Huyền – ĐT: 39.979.039 – Ext 1309

Giải đáp thắc mắc:

Cấp tiền ốm đau, thai sản: 39.979.039 – Ext 1321

– PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

-Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – ĐT: 39.979.039 – Ext 1007.

– Phó Trưởng phòng: Bà Dương Thị Ngọc Tuyết – ĐT: 39.979.039 – Ext 1357.

– Phó Trưởng phòng: Ông Mai Thanh Phước – ĐT: 39.979.039 – Ext 1447

– VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng: Bà Trương Thị Ngọc Sương – Số nhánh 1008

Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Hương Giang – Số nhánh 1327

Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Bảo Huân

– Văn thư cơ quan: 39.979.039 – Ext: 1261