Hiện nay, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử như Internet Banking, Mobile banking là các dịch vụ dành cho ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên khi bạn sử dụng chúng thì các ngân hàng đều áp dụng các giải pháp xác thực và bảo đảm giao dịch an toàn. Và ở Việt Nam có nhiều ngân hàng đã ứng dụng chữ ký số cho các dịch vụ này. Việc sử dụng chữ ký điện tử cho các giao dịch tài chính nói trên giúp cho việc bảo mật và an toàn ở mức cao nhất, tất cả các giao dịch phát sinh tác động số dư tài khoản đều được ký và lưu trữ các thông tin chống chối bỏ là cơ sở có tính pháp lý để bảo vệ bạn.

Ngoài ra, chúng còn được sử dụng trong các giao dịch khác như khai báo thuế thu nhập cá nhân, giao dịch chứng khoán trực tuyến…

Ngoài ra bạn có thể sử dụng chúng trong nhiều ứng dụng cần thiết như

  • Đặt phòng, đặt bàn, đặt vé trực tuyến
  • Ký eMail, ký PDF file
  • Ký các file có trong MS Office

Giao dịch Internet Banking

Mobile Banking