HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM QUẬN BA ĐÌNH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021 

BHXH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số VIỆT NAM  hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900 – 0969221100

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số VIỆT NAM  bấm vào

xem thời hạn chữ ký số VIỆT NAM  bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị:

Địa chỉ: 71 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 3733 9934

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Quận Ba Đình

Các số máy liên hệ bộ phận nghiệp vụ:

Bộ phận Kế toán                : (024) 38.233.041
Bộ phận Một cửa               : (024) 37.339.934
Bộ phận Thu                      : (024) 38.435.263; (024) 37.333.305
Phó Giám đốc phụ trách thu: (024) 37.344.467

*****

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thiện

Điện thoại: (024) 37.379057

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Minh Hiền

Điện thoại: (024) 37.344467

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Hải Hoà

Điện thoại: (024) 38.233041

*****

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại: (024) 37.333305

*****

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Điện thoại: (024) 38.233041

******

BHXH Quận Ba Đình Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng PGĐ 024.37333305  
Lê Hiếu Cường Tổ viên Tổng hợp Thu 024.38435263  
Quách Thị Hoàng Lan Tổ viên Tổng hợp Một cửa 024.37339934  
Phạm Tuấn Anh Tổ viên Tổng hợp Sổ Thẻ 024.37379209