HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VINA TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ VINA 2018 

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 1-100 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 590.000 980.000 1.280.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

BHXH ĐIỆN TỬ VINA CHO DOANH NGHIỆP TỪ 100- 1000 LAO ĐỘNG

Mô tả tính năng 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ Ivan dùng khai bảo hiểm xã hội online 1.500.000 2.400.000 2.700.000
Tổng thời gian sử dụng dịch vụ ký số 12 tháng 24 tháng 36 tháng

công ty cổ phần chữ ký số vina hỗ trợ bảo hiễm xã hội , đăng ký ngay   0916120900

bảng giá đăng ký  gia hạn chữ ký số vina bấm vào

xem thời hạn chữ ký số vina  bấm vào

Doanh nghiệp chưa có  mã đơn vị vui lòng liên hệ phòng bảo hiểm dưới đây để cung cấp mã đơn vị

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: : 117C NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P. 15, Q. PHÚ NHUẬN, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 39.979.039
Fax : (028) 39.979.010
Website : www.bhxhtphcm.gov.vn

Số điện thoại hỗ trợ của cán bộ cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH NHIỆM VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI MÁY LẺ
1. BAN GIÁM ĐỐC
1 Phạm Việt Tiến Giám đốc phụ trách chung viettienbhxhq1@gmail.com 38203595
2 Trần Ngọc Thương Phó Giám đốc phụ trách Thu, Khai thác, CNTT tranngocthuong76@gmail.com 38203745
3 Lê Thị Tuyết Linh Phó Giám đốc phụ trách Cấp sổ, thẻ linhbhxhq9@yahoo.com.vn 38203743
4 Trần Trúc Giang Phó Giám đốc phụ trách Chế độ; Tiếp nhận hồ sơ giangtt@bhxhtphcm.gov.vn 38203744
2. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC, KẾ TOÁN CHI, THỦ QUỸ, TIẾP CÔNG DÂN (LẦU 1)
1 Vũ Tuấn Anh Tổ trưởng Tư vấn, giải đáp haiwin1976@yahoo.com.vn 38203747 106
2 Nguyễn Thanh Thủy Thủ quỹ giadinhcuanai@yahoo.com 38203747 101
3 Nguyễn Thanh Khả Tú Kế toán chi khatubhq1@gmail.com 38203747 102
4 Hoàng Thị Hòa Văn Thư hoang.hoa220788@gmail.com 38203747 103
5 Đào Thị Quỳnh Anh Trả hồ sơ 38203747 104
6 Nguyễn Thị Hải Anh Nhận hồ sơ trực tiếp 38203747 105
7 Bùi Minh Hà Nhận hồ sơ trực tiếp minhhabhxh@gmail.com 38203747 105
8 Lê Đức Quốc Nhận hồ sơ Bưu điện ldquoc72@yahoo.com 38203747 107
9 Phạm Thị Mai Hoa Nhận hồ sơ Bưu điện phammaihoamp@gmail.com 38203747 110
10 Trịnh Tú Hằng Nhận hồ sơ Bưu điện tuhang85@yahoo.com 38203747 109
11 Hoàng Thị Ngọc An Tiếp nhận + chuyển hồ sơ Bưu điện 38203747 109
12 Hoàng Quốc Tuấn Tra cứu hồ sơ Bưu điện Tư vấn, giải đáp 38203747 110
13 Nguyễn Thị Thúy Nhận hồ sơ Bưu điện nguyenthithuy0793@gmail.com 38203747 108
14 Trần Duy Anh Kiểm tra – Tiếp Công Dân Đường dây nóng tranduyanhhcm@gmail.com 38203747 114
15 Nguyễn Thanh Phương Kiểm tra – Tiếp Công Dân Đường dây nóng cnnguyenthanhphuong@gmail.com 38203747 113
3. BỘ PHẬN CẤP SỔ THẺ (LẦU 2)
1 Nguyễn Thị Loan Tổ trưởng Tư vấn, giải đáp nguyenloanbhxh@gmail.com 38203747 207
2 Trần Thị Thu Thảo Dữ liệu + in thaokt.gto@gmail.com 38203747 201
3 Trần Thành Danh Dữ liệu + in danh_0709@yahoo.com 38203747 209
4 Nguyễn Thị Tươi Dữ liệu + in tuoihq@gmail.com 38203747 203
5 Phạm Hồng Nga Dữ liệu + in phamngabhxhq2@gmail.com 38203747 225
6 Nguyễn Đức Phương Dữ liệu + in nguyenducphuong1986@gmail.com 38203747 204
7 Hứa Hưng Uyên Dữ liệu + in uyen.bhxhbl@gmail.com 38203747 205
8 Nguyễn Thị Thanh Dung Dữ liệu + in dung.khainguyen@gmail.com 38203747 206
9 Thái Thị Tố Ngân Dữ liệu + in nganthaithito17@gmail.com 38203747 208
10 Nguyễn Thị Hiền Dữ liệu + in Tư vấn, giải đáp minhhien159@gmail.com 38203747 202
11 Nguyễn Lâm Vũ Dữ liệu + in vubhxh1@gmail.com 38203747 224
12 Nguyễn Bá Đàn Dữ liệu + in nguyenbadan09@gmail.com 38203747 223
13 Hồ Thị Diễm Phúc Dữ liệu + in phuchtd123@gmail.com 38203747 220
14 Nông Thị Nghiệp Dữ liệu + in nghiepthanh93@gmail.com 38203747 217
4. BỘ PHẬN KẾ TOÁN (LẦU 2)
1 Võ Thị Anh Đào Kế toán trưởng bingo_beyeu@yahoo.com 38203747 120
2 Lý Hồng Nhung Kế toán ngân hàng hongnhung1510@yahoo.com 38203747 119
3 Trần Thị Quỳnh Yển Kế toán chi lương hưu qua ATM Tư vấn, giải đáp tranquynhyen1509@gmail.com 38203747 116
4 Lê Thanh Vân Kế toán tổng hợp ltvan0107@gmail.com 38203747 117
5 Nguyễn Hồng Hòa Kế toán công nợ lotus842003@yahoo.com 38203747 121
5. BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ BHXH (LẦU 2)
1 Trần Thị Dung Tổ trưởng Tư vấn, giải đáp meoconu100@yahoo.com.vn 38203747 210
2 Phan Thiện Hồng Vân Ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần hongvanbhxhq1@gmail.com 38203747 211
3 Nguyễn Thị Thu Thủy Ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần nttthuy141082@gmail.com 38203747 222
4 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần nguyenngocthanhtrucbhxh1987@gmail.com 38203747 213
5 Cao Thị Huệ Ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần caohue2407@gmail.com 38203747 215
6 Nguyễn Thị Phương Ốm đau, thai sản, trợ cấp 1 lần nguyenphuong270193@gmail.com 38203747 211
7 Trần Quang Ngọc Hưu trí, tử tuất, trợ cấp 1 lần Tư vấn, giải đáp tranquangngoc2@yahoo.com.vn 38203747 214
6. BỘ PHẬN KHAI THÁC VÀ THU NỢ (LẦU 3)
1 Huỳnh Tâm Linh Tổ trưởng Tư vấn, giải đáp linhht123@gmail.com 38203747 303
2 Phan Nam Ninh Chuyên viên phannninhbhxh@gmail.com 38203747 302
3 Cao Hoàng Đạt Chuyên viên caohoangdat.bhxhq1@gmail.com 38203747 301
4 Nguyễn Đình Trọng Nhân viên nguyendinhtrong621992@gmail.com 38203747 321

 

7. BỘ PHẬN TỔNG HỢP, HÀNH CHÍNH, QUẢN TRỊ (LẦU 3)
1 Nguyễn Văn Ngọc Minh Chuyên viên ngocminhbhxhq1@gmail.com 38203747 216
8. BỘ PHẬN QUẢN LÝ THU (LẦU 3)
1 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Tổ trưởng Tư vấn, giải đáp capthe_q1@yahoo.com 38203747 304
2 Mai Bảo Đạt Chuyên quản thu
(TA6301A -> TA6930A)
Tư vấn, giải đáp maibaodat@gmail.com 38203747 305
3 Lê Thị Kim Ngân Chuyên quản thu
(TA0026A -> TA1400A)
minhngan0206@gmail.com 38203747 306
4 Lê Thị Thúy Phượng Chuyên quản thu
(YN0001A – YN0500A; BA,BQ)
phuongthuy.le2010@gmail.com 38203747 307
5 Quách Ngọc Phương Thanh Chuyên quản thu
(TA9201A -> TA9700A; TA0425; TA0297A)
thanhquach1981@gmail.com 38203747 308
6 Đỗ Quyên Chuyên quản thu
(TA8401A -> TA8860A)
doquyenkt2004@gmail.com 38203747 309
7 Võ Thị Kim Liên Chuyên quản thu
(TA4001A -> TA4900A; TA0061A)
lienvtkbhxh@gmail.com 38203747 310
8 Trần Thị Bích Thuận Chuyên quản thu
(TA1406A -> TA1900A; BW0300A – BW0600A; NA,NW,NZ)
thuanttb@gmail.com 38203747 311
9 Phan Đặng Khánh Linh Chuyên quản thu
(TA3001A -> TA4000A)
linhpthubhxhq1@gmail.com 38203747 312
10 Ngô Hải Minh Chuyên quản thu
(TA1901A -> TA3000A)
minhbhxhq1@gmail.com 38203747 313
11 Trần Thị Hương Giang Chuyên quản thu
(TA8861A -> TA9200A; SA,HA,DA,HW,HZ)
huonggiangbhxhq1@gmail.com 38203747 323
12 Cao Thị Ngọc Bích Chuyên quản thu
(TA4901A -> TA5600A)
caothingocbich73@yahoo.com.vn 38203747 315
13 Lâm Thị Tuyết Mai Chuyên quản thu
(TA6931A -> TA7530A)
tuyetmailam2013@yahoo.com 38203747 316
14 Đỗ Thị Hoàng Hà Chuyên quản thu
(YV; TA9701A – TA9900A;
TA0157A; TA0086A)
hadthbhq1@gmail.com 38203747 317
15 Lê Thị Tuyết Anh Chuyên quản thu
(TA7531A -> TA7930A; BW0001A – BW0300A; TA9901A – TA10000A; TA2995A)
q1bhxh@gmail.com 38203747 318
16 Phan Thị Thanh Xoa Chuyên quản thu
(TA7931A -> TA8400A)
thanhxoapt@gmail.com 38203747 319
17 Trần Hà My Chuyên quản thu
(TA5601A -> TA6300A)
mylybhxh@gmail.com 38203747 320
18 Nguyễn Hồng Hương Chuyên quản thu
(YN0501A -> sau;  BW0601A -> sau; CT,TW,LA,LB)
hong_huong45@yahoo.com 38203747 322
9. BỘ PHẬN BẢO VỆ
1 Trầm Phi Nghiệp Nhân viên 38203747 115
2 Nguyễn Minh Hùng Nhân viên 38203747 115