lây lại mật khẩu nôp thuế điên tử

 • CHỮ KÝ SỐ VINA HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

  Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng NTĐT phiên bản 3.1.3 đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ như sau:

  –         Nâng cấp hệ thống Nộp thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện Nộp thuế điện tử bình thường trong trường hợp hệ thống Khai thuế qua mạng tạm dừng hoặc gặp sự cố bằng cách truy cập trực tiếp vào hệ thống theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .

  –         Nâng cấp bổ sung chức năng lấy lại mật khẩu có xác thực bằng chữ ký số vina, Người nộp thuế có thể thực hiện lấy lại mật khẩu theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn Menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .
  • Bước 2: Truy cập vào chức năng “Đăng nhập”.
  • Bước 3: Chọn chức năng “Lấy lại mật khẩu”.
  • Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin Mã số thuế, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới.
  • Bước 5: Đưa chứng thư số đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử, sau đó nhập mã PIN của chứng thư số để xác nhận đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng bổ sung thêm chức năng này đã được cập nhật lên trang thông tin KTQM và NTĐT (links tải hướng dẫn sử dụng: http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt_resource/resources/NTDT/HDSD_NTDT_NNT.rar).

Công Ty Cổ Phần Chữ Ký Số Vina chúc các Anh/Chị Thành Công ./.