Hướng dẫn khắc phục lỗi Failed to validate certificate. The application will not be executed khi nộp tờ khai qua mạng bằng chữ ký số Vina

Hướng dẫn khắc phục lỗi Failed to validate certificate. The application will not be executed khi nộp tờ khai qua mạng bằng chữ ký số Vina

Chữ ký số Vina-ca hướng dẫn mọi người khắc phục lỗi Java mới nhất

Bước 1: Gỡ Java trong máy tính

Bước 2: Tải và cài đặt Java

– Tải JAVA 7u3 tại VINA-CA.VN

Truy cập vào website: vina-ca.vn -> Tải về -> tìm chọn Java 7u3

Sau khi tải về tiến hành cài đặt Java 7u3    

– Cài đặt Java với  internet Exploer hoặc IE TAB trên Chrome

  1. IE Tab trên Chrome
    Hướng dẫn cài đặt Ie Tab ở đây, sau khi cài Ie Tab trên Chrome xong mọi người đăng nhập và kê khai bình thường
  2. Internet Explorer 

– Sau khi làm như hình, chọn Apply -> Tắt trình duyệt InternetExplorer -> Mở lại trình duyệt Internet Explorer -> Đăng nhập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn -> Nộp tờ khai -> Tích và Alway chọn Run (cho java chạy)

Chữ ký số vina-ca.vn chúc Anh/Chị thành công